Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

VIVID SYDNEY 2015


Hình Ảnh Động về VIVID SYDNEY 2015Vivid Sydney 2015 - Intercellular - The University of Sydney

Sydney Opera House

Vivid Sydney 2015 - Eora - Sydney Harbour Bridge South 


Vivid Sydney 2015 - 32 Hundred Lighting Harbour

Vivid Sydney 2015 - 32 Hundred Lighting Harbour

VIVID 2015 - Mechanised Colour Assemblage - Museum of Contemporary Art

VIVID 2015 - Mechanised Colour Assemblage - Museum of Contemporary Art
 

VIVID Sydney 2015 - Enchanted Sydney - Customs House

Vivid Sydney 2015 at Chatswood - The Nautilus and the Sea

Vivid Sydney 2015 - Mechanised Colour Assemblage - Museum of Contemporary Art

Vivid Sydney 2015 - Vivid Laser Fountain Water Theatre
Trở lại từ đầuSydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.