Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Video


Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013     Trăm Năm Áo Tím - Gia Long
Sydney, NSW, Úc Châu

                             


VIETFACE TV Phỏng Vấn Ban Điều Hành Đại Hội Thế Giới Kỳ VI

Ngày 29-03-2013


Xin bấm vào hình để xem video clip


Văn Nghệ Gia Long trong Dạ Tiệc Tân Niên Họp Mặt 2013


Xin bấm vào hình để xem video clip


Gia Long NSW - Tân Niên Quý Tỵ 2013
TV Hồn Việt Little Saigon 

Phỏng Vấn Gia Long Âu Châu và Gia Long Úc Châu.
Gia Đình Gia Long NSW

Phần 1Gia Đình Gia Long NSW

Phần 2 

Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.