Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Video Clips: Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013


Văn Nghệ Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013

(Một số đoạn của một số tiết mục)Quan Khách Tham Dự Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013
Giới Thiệu Thành Phần Ban Tổ Chức

Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013 

Phóng Sự Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI của Bản Tin Hoa Thịnh Đốn, Đài SBTNTrở lại trang Hình Ảnh, Video - Đại Hội 2013


Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.