Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Hình Ảnh Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013 - Sydney

Hai câu đối của Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh
Các posters được triển lãm trong ngày Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI Poster 1Poster 2Poster 3Poster 4Poster 5Poster 6Poster 7Poster 8Poster 9Poster 10Các Tranh Vẽ Do Thân Hữu Tặng
Tranh Lê Thị Nam Hàn


Đặc San Trăm Năm Áo Tím - Gia LongQuan Khách Dự Đại Hội 

Trở lại từ đầu


Sydney, NSW, Úc Châu

Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.