Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013


Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013     Trăm Năm Áo Tím - Gia Long
Sydney, NSW, Úc Châu


BAN LIÊN LẠC


TRƯỞNG BANNguyễn Thị Hồng


Sydney ( AUSTRALIA)

Nguyễn Thị Hồng

Email:  dhgltg2013thongtinlienlac@gmail.com

Điện thoại:  Úc Châu:  041 582 6066  –  Ngoại quốc:  +61 41 582 6066Adelaide ( AUSTRALIA )

Trần Thị Kim Anh

Email:  kimanhtran18@yahoo.com.au

Điện thoại:  0433 810 966


Brisbane (

 

AUSTRALIA 

)

Trần Lệ Trinh

Email:  tranletrinh@hotmail.com

 Điện thoại:  0411 283 833   hoặc   0447 288 001Melbourne ( AUSTRALIA )

Trần Ngọc Nương

Email:  thuyc@bigpond.net.au  

Điện thoại:  043 807 0639


Montreal ( CANADA )

Ngô Phương Dung  

Email:  pdungngo@yahoo.ca 

Điện thoại:  1-514-678-8601

 

Âu Châu ( EUROPE)

Vương Thị Yến 

Email:  yenvuong@gmail.com

 Điện thoại:  01 45 73 99 35  (sau 6 giờ chiều)


Paris ( FRANCE )

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Email:  aihuugialongparis@yahoo.fr 

Điện thoại:  01-64-96-09-45


Bắc California ( USA )

Phan Mỹ Kim

Điện thoại:  1-408-250-6832

 

Nam California ( USA )

Vương Hồng Loan 

Email:  hoiaihuugialongnamcali@gmail.com 

Điện thoại:  1 -714 -653 -5394


Houston, Texas ( USA )

Phạm Thúy

Điện thoại:  1-832-467-1148

 

Miền Đông Hoa Kỳ ( USA )

Trương Như Nguyện

Điện thoại:  1-703-503-8685
 


VIỆT 
NAM

Trần Thị Mỹ Hạnh

Email:  myhanh.tran2010@gmail.com 

Điện thoại:  09-08-391-376

 

 

 

 

 

              


Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược


  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.