Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013Hối Suất


 AUD: Úc                                 CAD: Gia Nã Đại 

  CHF: Thụy Sĩ                              EUR: Âu Châu 

  GBP: Anh                               HKD: Hồng Kông   

  JPY: Nhật                              NZD: Tân Tây Lan   

  SGD: Tân Gia Ba (Singapore)        USD: Hoa Kỳ
Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược

  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.