Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Hình Ảnh và Video về Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VITiền Đại Hội 

Hình Ảnh Tiền Đại Hội: Anh Lã Anh Dũng photographed, GL Trần Thị Ngọc edited

Hình ảnh về Tiền Đại Hội

Hình Ảnh Tiền Đại Hội: Anh Trần Duy Minh photographed, GL Trần Thị Ngọc edited

Album Hình Ảnh TIỀN ĐẠI HỘI do anh Mai San thực hiện

Video Tiền Đại Hội


Đại Hội

Trang Trí Đại Hội

Quá Trình Tổ Chức Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013

Bài Tường Thuật về Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013


Hình Ảnh Đại Hội: Anh Lã Anh Dũng photographed, GL Trần Thị Ngọc edited

Hình ảnh về Đại Hội

Hình Ảnh Đại Hội: Anh Trần Duy Minh photographed, GL Trần Thị Ngọc edited

Album Hình Ảnh ĐẠI HỘI do anh Mai San thực hiện


Video Clips về Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI 

(Một số đoạn của một số tiết mục)


Slideshow: Vinh Danh Trường Gia Long - Huy Chương Mai Vàng Gia Long


Hậu Đại Hội

Hình Ảnh Du Ngoạn Của GL Lư Thị Bích

Hình Ảnh Du Ngoạn Gold Coast

Hình Ảnh Du Ngoạn Cairns


Những đoạn ghi âm trong các chuyến du ngoạn Hậu Đại Hội


Hình Ảnh Du Ngoạn do GL Nguyễn Bích Ngân thực hiện

Hình Ảnh Du Ngoạn Gold Coast

(Với một số hình ảnh đóng góp của chị Trần Thị Hoàng Mai và GL Lữ Thị Bích)

Hình Ảnh Du Ngoạn Cairns 


Hình Ảnh Du Ngoạn Hậu Đại Hội - Gia Long 78, Lớp 10B1


Hình Ảnh Du Ngoạn do chị Nguyễn Hồng Phương thực hiện

Hình Ảnh Du Ngoạn Vườn Hoa Auburn - Cabramatta và Sydney Harbour Cruise

Hình Ảnh Du Ngoạn Canberra và Thăm Cô Tố Tâm

Hình Ảnh Du Ngoạn Sydney và Vùng Biển Phía Bắc

Hình Ảnh Du Ngoạn Blue Mountains

Hình Ảnh Du Ngoạn Gold Coast, Queensland Trở lại từ đầu
Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.