Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Gia Long NSW, Úc Châu Nhận Cờ Luân Lưu Đại Hội


Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013     Trăm Năm Áo Tím - Gia Long
Sydney, NSW, Úc Châu


Tại Đại Hội Gia Long Thế Giới V – 2011 vừa qua, Gia Long New South Wales Úc Châu đã được vinh dự nhận cờ luân lưu tổ chức Đại Hội Gia Long Thế Giới VI năm 2013 tại Sydney, Úc Châu.

Xin liên lạc: HỘI ÁI HỮU TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC GIA LONG – NSW – ÚC CHÂU INC 9893153

Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.