Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013


Điền và Gởi Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội


( Xin đọc kỹ PHIẾU GHI DANH DỰ ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI 2013 phía dưới trang này trước khi điền phiếu. )

Có 3 cách để ghi danh:

1. Điền và gởi Phiếu Ghi Danh trực tiếp trên trang mạng (online)

 Lưu ý: Để việc ghi danh của quý v được hoàn tất mau chóng và việc sắp xếp tham d Đại Hội của quý v được tốt đẹp, xin quý vị điền các chi tiết đầy đủ với chữ Việt có dấu ( nếu có ). Nếu không sử dng software chữ Việt, xin dùng những dấu có sẵn trên keyboard, như sau: dấu sắc ( ' ), dấu huyền ( ` ), dấu hỏi ( ? ), dấu ngã ( ~ ), dấu nặng ( . ), chữ đ ( dd ), ch ă (aa ), ch â ( a^ ), ch ê ( e^ ), chữ ô ( o^ ), ch ơ ( o* ), chữ ư ( u* ).

 Thí dụ: Nguyễn ( Nguye^~n ), Đặng ( Ddaa.ng ), Tường ( Tu*o*`ng ), Cẩm ( Ca^?m )...


Ghi Chú: Sau khi gởi đi, quý vị sẽ nhận được hồi báo trên trang này và trên email. Xin đừng trả lời.2. Download PDF file của Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội, in, điền và gởi qua bưu điện về địa chỉ:

   HỘI ÁI HỮU TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC GIA LONG, NSW, ÚC CHÂU

   

   

  Xin bấm vào hàng dưới đây:   

PHIẾU GHI DANH DỰ ĐẠI HỘI


3. Gởi Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội qua điện thư:

 Kèm tất cả chi tiết của phiếu này vào điện thư và gởi về hộp thư:  gialongnsw@yahoo.com.au

ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ VI - Sydney – Úc Châu                                                                                                                                                                                                          

 Trăm Năm Áo Tím – Gia Long                                                                                                                                                                             

    Ngày 20, 21, 22 tháng 9 năm 2013                                                                                                                                                                    

Website: www.dhgltgkyvi2013.org.au   Email: gialongnsw@yahoo.com.au

Điện thoại: Úc Châu: 0402 779 588 – Ngoại quốc: +61 402 779 588

Địa chỉ: PO Box 440, Randwick Post Shop, Randwick, NSW 2031, Australia


Phiếu Ghi Danh


HỌ và TÊN cựu nữ sinh:____________________________________________*Khóa học: __________

Địa chỉ liên lạc:_______________________________________________________________________

E-mail:______________________________________________Điện thoại:_______________________


Thân nhân/thân hữu tham dự Đại Hội (họ và tên)


1.______________________________________________________tham dự ngày:________________

2.______________________________________________________tham dự ngày:________________

3.______________________________________________________tham dự ngày:________________

4.______________________________________________________tham dự ngày:________________

5.______________________________________________________tham dự ngày:________________


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Giá vé (Úc Kim)

Số người

Số tiền (Úc Kim)

Tiền Đại Hội:   Thứ Sáu 20 tháng 9, 2013

          $30

 

 

      Đại Hội:            Thứ Bảy 21 tháng 9, 2013

          $95

 

 

Hậu Đại Hội:    Chủ Nhật 22 tháng 9, 2013

          $30

 

 

Bảo trợ quỹ tổ chức Đại Hội Gia Long Thế Giới 2013**

 

Tổng cộng

 

 

CÁCH  TRẢ TIỀN


·         Điền phiếu ghi danh theo 1 trong 3 cách hướng dẫn trong trang Ghi Danh ( cách số 1 là tốt nhất ) 

·         Ban Tổ Chức sẽ hồi báo với mã số (reference No)

·         Ghi mã số (reference No) và tên trưởng nhóm khi chuyển tiền về:


Account name: HỘI ÁI HỮU TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC GIA LONG, NSW, ÚC CHÂU

Commonwealth Bank, 62 Walker Street, North Sydney, NSW 2060, Australia

BSB: 062438

SWIFT CODE: CTBAAU2S

Account No: 10218032


trước ngày 15  tháng 6 năm 2013

Quý vị nên trả tiền chung nhóm và trả trừ 1 ngân hàng ở Úc để giảm lệ phí ngân hàng*** (xem trang 2)


GHI CHÚ:


·         *Khóa học Gia Long, ví dụ 66-73 hoặc 1 năm học và cấp lớp, ví dụ năm 1965: học đệ Tam

·         **Danh sách bảo trợ quỹ tổ chức ĐHGLTG 2013 sẽ được đăng trong đặc san ĐHGLTG 2013

·         Vé cho 3 ngày Đại Hội không phân biệt người lớn hay trẻ em và mua rồi xin miễn trả lại.

 

THẮC MẮC về phiếu ghi danh, xin xem trang 2 hay email gialongnsw@yahoo.com.au 


Dành riêng cho BAN TỔ CHỨC:

Ngày nhận:___________Người nhận_______________________Code:___________No:____________     Xin xem tiếp trang 2

Giải đáp thắc mắc về Phiếu Ghi Danh


1.    *Khóa học: danh sách cựu học sinh tham dự Đại Hội sẽ được sắp theo niên khóa.

Nếu quý chị không học trọn 7 năm, xin ghi một năm học và cấp lớp năm đó, ví dụ: năm

1965: học đệ Tam.

 

2.    ** Danh sách bảo trợ quỹ tổ chức ĐHGLTG 2013 sẽ được đăng trong đặc san ĐHGLTG

2013. Xin cho Ban Tổ Chức biết nếu muốn ẩn danh.

 

3.    ***Mỗi lần chuyển tiền qua ngân hàng từ ngoại quốc vào Úc Châu, quý vị đều phải tốn lệ phí

ngân hàng. Để giảm lệ phí này, quý vị có thể:

-       nhờ thân nhân hay thân hữu tại Úc Châu trả tiền dùm

-       trả tiền cho các ngày Đại Hội và các chuyến du lịch chung một lần

-       trả tiền chung nhóm (cùng với thân nhân hay thân hữu)

 

4.    Cách trả tiền: quý vị cần trả tiền trước ngày 15  tháng 6 năm 2013

-       Điền phiếu ghi danh theo 1 trong 3 cách hướng dẫn ( cách số 1 là tốt nhất ) 

-       Nếu không sử dụng e-mail, có thể gởi phiếu ghi danh về:

HỘI ÁI HỮU TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC GIA LONG, NSW, ÚC CHÂU

PO Box 440, Randwick Post Shop, Randwick, NSW 2031, Australia

-       Ban Tổ Chức sẽ hồi báo với mã số (reference No)

-       Để Ban Tổ Chức biết được ai đã trả tiền, quý vị cần ghi mã số (reference No) và

tên trưởng nhóm khi trả tiền cho:

 

Account name (tên tài khoản):

HỘI ÁI HỮU TRƯỜNG NỮ TRUNG HỌC GIA LONG, NSW, ÚC CHÂU

Commonwealth Bank, 62 Walker Street, North Sydney, NSW 2060, Australia

BSB: 062438

SWIFT CODE: CTBAAU2S

Account No (số tài khoản): 10218032

Quý vị nên trả tiền chung nhóm và trả từ 1 ngân hàng ở Úc để giảm lệ phí ngân hàng.

 

Ban Tổ Chức sẽ hồi đáp một khi đã nhận được tiền của quý vị.

 

5.    Vé cho ngày Đại Hội và Hậu Đại Hội sẽ được phân phối vào ngày Tiền Đại Hội. Chỗ ngồi

trong ngày Đại Hội chính sẽ được sắp theo thứ tự nhận tiền vé.

 

6.    Mọi thắc mắc khác về phiếu ghi danh, xin email Ban Tổ Chức:       gialongnsw@yahoo.com.au

 

7.    Chương trình Đại Hội và du lịch Hậu Đại Hội: xin xem website Đại Hội:    www.dhgltgkyvi2013.org.au

 

Nếu cần thực đơn đặc biệt (ăn chay) xin cho Ban Tổ Chức biết trước 1 tháng 9, 2013

Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.