Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Mạnh Thường QuânDanh Sách Mạnh Thường Quân Của Đại Hội

Số

Tên Họ

 

Bảo trợ

1

GS Trịnh Thị Minh

$200

2

GS Phạm Thị Nhung

$235

3

GS Châu Thị Ngọc Minh

$300

4

GS Trần Thị Ninh

$200

5

GS Nguyễn T Ngọc Điệp (Sydney)

$200

6

GS Nguyễn Đặng Cẩm Hường

$200

7

GS Đặng Thị Mỹ

$100

8

GL Nguyễn Thị Tuyết Mai

$500

9

GL Lê Thị Kim Loan

$200

10

GL Nguyễn Thị Ngọc Anh

$30

11

GL Nguyễn Bích Ngân

$1190

12

GL Võ Thanh Thủy

$50

13

GL Nguyễn Thị Hoa Lệ

$100

14

GL Lê Thị Thiện Hương

$200

15

GL Lê Thị Lan

$300

16

GL Trần Cẩm Phượng

$500

17

GL Huỳnh Ngọc Phượng

$100

18

GL Trần Ngọc Tuyết

$20

19

GL Bùi Kim Phương

$50

20

GL Trần Thị Huệ

$100

21

GL Huỳnh Thị Liễu

$100

22

GL Nguyễn Thị Dưỡng

$80

23

GL Lê Thị Hồng Mỹ

$200

24

GL N T Hoa

$20

25

GL Đăng Lan

$200

26

GL Trần Thị Tuyết Lê

$445

27

GL Tôn Nữ Lương Dung

$20

28

GL Bùi Thu Cúc

$15

29

GL Lê Công An

$1879

30

GL Lê Thị Nam Hàn

$250

31

GL Nguyễn Thị Dậu

$15

32

GL Trần Thiên Thu

$50

33

GL Đỗ Thái Minh Sơn

$15

34

GL Phan Thị Lệ Hiền

$150

35

GL Trần Huệ Khanh

$100

36

GL Nguyễn Thị Bé

$50

37

GL Hoàng Anh Phương

$45

38

GL Đỗ Thị Ngọc Dung

$100

39

GL Cao Anh Thư

$100

40

GS Chu Kim Long

100 USD

41

GS Vũ Bạch Cúc

100 USD

42

GS Hoàng Quỳnh Hoa

100 USD

43

GS Hoàng Huyên

$200

44

GS Nguyễn Tuyết Anh

$200

45

GS Nguyễn Ngọc Điệp (VN)

$200

46

GL Lương Đĩnh Vân

$100

47

GL 69 Đỗ Thị Ngọc Dung

$100

48

GL Cao Anh Thư

$100

49

GS Đàm Xuân Cận

$300
Danh Sách Mạnh Thường Quân Của Đặc San

Số

Tên Họ

Bảo trợ

1

Giáo Sư Bạch Thu Hà

$500

2

Bác Sĩ Trần Thị Xuyên 

$500

3

Tiến Sĩ Huỳnh Long Vân

$200

4

Nha Sĩ Nghiêm Minh Phước

$500

5

Ông Quách Đình Hùng

$200

6

GL Trần Kiều Oanh và gia đình 

210 USD

7

GL Dương Thanh Bình và Gia Đình

$350

8

Good Home Furniture 

$50

9

Bác Sĩ Nguyễn Văn Lành

$100

10

Bác Sĩ Lưu Vĩnh Bình

$50

11

Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến

$100

12

GL Hoàng Nga (Brisbane)

$100

13

Ông Lê Tấn Tài   

$100

14

GL Lê Kim Yến  

$300

 

 

 
Trở lại từ đầu2B

Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.