Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Danh Sách Thầy Cô Tham Dự Đại HộiDanh Sách Thầy Cô Tham Dự

Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013, Sydney, Úc Châu


Số

Tên Họ

Đến từ

1

Cô Châu Thị Ngọc Minh

Sydney

2

Cô Trịnh Thị Minh

Sydney

3

Cô Trần Thị Ninh

Sydney

4

Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Sydney

5

Thầy Ngô Tư Vọng

Sydney

6

Thầy Đàm Xuân Cận

Sydney

7

Cô Trần Thị Tốt

Adelaide, Úc Châu

8

Thầy Trần Thế Xương

Việt Nam

9

Thầy Hoàng Huyên

USA

10

Cô Vũ Bạch Cúc

USA

11

Cô Nguyễn Ngọc Dzung

New Zealand

12

Cô Hoàng Quỳnh Hoa

USA

13

Cô Nguyễn Tuyết Anh

USA

14

Cô Nguyễn Ngọc Điệp

Việt Nam

15

Cô Đinh Diệu Bằng

Việt Nam

16

Cô Lý Thị Đông

Việt Nam

17

Cô Nguyễn Đặng Cẩm Hường

USA

18

Cô Đặng Thị Mỹ

USA

19

Cô Lê Tuyết Mai

USA

20

Cô Phạm Thị Nhung

Paris, France

21

Cô Chu Kim Long

USA

22

Cô Bạch Thu Hà

USA

23

Cô Phạm Thị Phương

Brisbane, Úc Châu

24

Thầy Nguyễn Văn Khánh

Canberra, Úc Châu
Trở lại từ đầu
Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.