Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Danh Sách Cựu Nữ Gia Long Tham Dự Đại Hội


Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013     Trăm Năm Áo Tím - Gia Long
Sydney, NSW, Úc ChâuDanh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Tham Dự

Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013, Sydney, Úc Châu

Số

Tên Họ

Đến từ

Năm Ra Trường

1

Bạch Như Tuyết

V-Việt Nam

57

2

Bạch Thị Thu Hương

V-Việt Nam

74

3

Bùi Kim Phương

A-GL NSW

63

4

Bùi Ngọc Lan

A-Melbourne

77

5

Bùi Ngọc Yến

U-AZ

74

6

Bùi Thị Hạnh

E-Paris

63

7

Bùi Thị Ngọc Dung

U-Texas

72

8

Bùi Thị Thanh Hoa

E-Belgium

78

9

Bùi Thị Tuyết (TuyếtVadell)

E-Sweden

69

10

Bùi Yến Hương

U-USA

79

11

Cao Anh Thư

U-Texas

79

12

Cao Liên Chi

V-Việt Nam

69

13

Cao Thị Phước

A-Melbourne

68

14

Cao Thị Thanh

U-Texas

69

15

Châu Kim Hoàng

A-Sydney

74

16

Đăng Lan

A-Sydney

67

17

Đặng Mỹ Hạnh

A-Sydney

65

18

Đặng Ngọc Bích

A-Brisbane

76

19

Đặng Quỳnh Anh

A-Melbourne

82

20

Đặng Thị Ái Kiển

A-Melbourne

67

21

Đăng Thị Mỹ Hạnh

A-Sydney

65

22

Đặng Thị Ngọc Dung

V-Vietnam

75

23

Đặng Thị Yến

U-CA

68

24

Đặng Tùng Hương

A-Melbourne

74

25

Đặng Vũ Ngọc Bích

A-Sydney

65

26

Đào Bạch Phượng

V-Vietnam

75

27

Đào Thị Kim Hường

V-Vietnam

82

28

Đào Thị Kim Thoa

U-Houston

73

29

Đào Thị Nguyệt Thanh

A-Sydney

65

30

Đào Thị Thanh Bình

A-Sydney

73

31

Đào Thị Thanh Tuyền

V-Vietnam

80

32

Diệp Thị Hường

V-Saigon (VN)

69

33

Đinh Minh Thu

U-CA

77

34

Đinh Thị Hợp

A-GL NSW

67

35

Đinh Thị Thương Thương

V-Việt Nam

69

36

Đỗ Thái Minh Sơn

A-Sydney

71

37

Đỗ Thị Kim Chi

A-Brisbane

65

38

Đỗ Thị Mỹ Dzung

A-Sydney

73

39

Đỗ Thị Ngọc Dung

U-Nth Carolina

69

40

Đỗ Vân Phương

U-CA

66

41

Đoàn Kim Hoàng

A-Sydney

75

42

Đoàn Kim Phượng

V-Việt Nam

73

43

Đoàn Thanh Hà

V-Việt Nam

72

44

Đoàn Thị Tuyết

V-Vietnam

73

45

Dương Thanh Bình

A-Sydney

75

46

Dương Thị Bích Hoa

U-Minisota

67

47

Hà Kim Lan

A-Melbourne

68

48

Hồ Thanh Mai

A-Adelaide

66

49

Hoàng Đinh Tâm Đan

U-USA

79

50

Hoàng Mỹ Hương

U-CA

68

51

Hoàng Thị Anh Phương

U-CA

75

52

Hoàng Thị Ngọc Hường

A-Adelaide

79

53

Hoàng Thị Tuyết Mai

V-Vietnam

69

54

Hoàng Thu Nga

A-SA

75

55

Huỳnh Bạch Thủy

U-California

73

56

Huỳnh Cẩm Vân

C-Canada

55

57

Huỳnh Kim Lan

V-Vietnam

70

58

Huỳnh Mai Hoàng

V-Việt Nam

66

59

Huỳnh Ngọc Phượng

A-Sydney

75

60

Huỳnh Thị Duy Oanh

V-Việt Nam

65

61

Huỳnh Thị Duy Trinh

V-Việt Nam

75

62

Huỳnh Thị Hồng

A-Melbourne

68

63

Huỳnh Thị Liễu

A-GL NSW

59

64

Huỳnh Thị Minh Châu

V-Việt Nam

69

65

Huỳnh Thị Nam

V-Vietnam

67

66

Khương Ngọc Mai

 

71

67

Khưu Thị Tâm

V-Vietnam

77

68

Kiều Thị Kim Thanh

V-Việt Nam

72

69

Kỳ Ngọc Nga

A-Sydney

73

70

La Thi Cam Binh

U-SanFrancisco

77

71

La Thi Minh Hiển

A-Sydney

66

72

La Thi My Tanh

U-CA

65

73

Lại Thị Tuýt

U-CA

65

74

Lâm Thị Hạnh

A-Sydney

77

75

Lâm Thị Hía

V-Vietnam

65

76

Lâm Thị Thụy

U-USA

67

77

Lê Bình Hương

V-Vietnam

77

78

Lê Kim  Sơn

A-Victoria

69

79

Lê Kim Loan

A-GL NSW

77

80

Lê Kim Yến

A-Sydney

65

81

Lê Phùng Xuân

A-Sydney

71

82

Lê Phương Lan

U-CA

72

83

Lê Phương Lang

V-Saigon (VN)

69

84

Lê Quỳnh Nga

V-Vietnam

77

85

Lê Thân Châm Khanh

A-Sydney

68

86

Lê Thanh Nguyên

V-Vietnam

67

87

Lê Thị Diệu Mỹ

A-Canberra

77

88

Lê Thị Hòa

A-Sydney

63

89

Lê Thị Hòa

V-Vietnam

69

90

Lê Thi Hơn

V-Việt Nam

73

91

Lê Thị Hồng Mỹ

A-GL NSW

57

92

Lê Thị Kim Chi

A-Sydney

72

93

Lê Thị Kim Yến

A-Sydney

77

94

Lê Thị Lan

A-Sydney

66

95

Lê Thị Lý

A-Melbourne

68

96

Lê Thị Minh Chẩn

A-Sydney

79

97

Lê Thị Nam Hàn

A-Sydney

74

98

Lê Thị Ngọc Kim

A-Brisbane

77

99

Lê Thị Ngọc Mai

V-Việt Nam

78

100

Lê Thị Ngọc Thái

V-Việt Nam

75

101

Lê Thị Phi Phượng

V-Việt Nam

79

102

Lê Thị Thanh

E-Belgium

78

103

Lê Thị Thiện Hương

A-Sydney

64

104

Lê Thị Tường Lan

E-Belgium

76

105

Lê Thị Tuyết Nhung

V-Việt Nam

71

106

Lê Thùy Hương

A-Sydney

75

107

Lê Tống Cẩm Sáu

A-Melbourne

75

108

Lê Tuyết Nga

A-Brisbane

72

109

Lư Thị Bích

A-GL NSW

74

110

Lương Đĩnh Vân

A-Melbourne

67

111

Lương Thúy Hoài

A-Sydney

72

112

Lưu Bá Minh

A-Sydney

75

113

Lưu Thị Lương

A-Sydney

58

114

Lý Kim Hà

U-VA

69

115

Lý Thị Bạch Tuyết

U-USA

68

116

Lý Thị Mỹ

A-Sydney

73

117

Mai Minh Nguyệt

A-GL NSW

74

118

Ngô Kim Nam

A-Sydney

79

119

Ngô Thị Bích Đào

A-Melbourne

72

120

Ngô Thị Điệp

V-Vietnam

69

121

Ngô Thị Tuấn

V-Việt Nam

71

122

Nguyễn (Lý) Bạch Tuyết

A-Melbourne

67

123

Nguyễn Bích Ngân

A-Sydney

80

124

Nguyễn Bích Thủy

A-Sydney

71

125

Nguyễn Đặng Ngọc Bích

A-Sydney

75

126

Nguyễn Đoan Trang

A-Melbourne

82

127

Nguyễn Hoa Lệ

A-Sydney

50-54

128

Nguyễn Hoàng Oanh

A-Melbourne

79

129

Nguyễn Hồng Hạnh

A-Melbourne

82

130

Nguyễn Hồng Phương

U-CA

68

131

Nguyễn Lý Huỳnh Hoa

A-Melbourne

68

132

Nguyễn Lý Tâm

U-Missisipi

76

133

Nguyễn Minh Hải

A-GL NSW

72

134

Nguyễn Minh Nguyệt

U-Oregon

75

135

Nguyễn Mộng Thúy

U-Oregon

73

136

Nguyễn Mỹ Đức

U-PA

68

137

Nguyễn Ngọc Dung (June)

A-Canberra

69

138

Nguyễn Ngọc Lan

U-Houston

63

139

Nguyễn Ngọc Loan

A-Sydney

61

140

Nguyễn Nhật Minh

A-Brisbane

67

141

Nguyễn Nhật Thanh

A-Brisbane

75

142

Nguyễn Nhu Hảo

U-VA

67

143

Nguyễn Như Sơn Ca

U-VA (USA)

67

144

Nguyễn Oanh

U-New York

77

145

Nguyễn Phước Thị Cúc

V-Vietnam

68

146

Nguyễn Phước Thị Lý

E-Paris

70

147

Nguyễn Phương Mai

A-Brisbane

74

148

Nguyễn Quế Hương

U-CA

71

149

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

V-Vietnam

67

150

Nguyễn Thị Bạch Yến

E-Paris

56

151

Nguyễn Thị Bé

A-Sydney

72

152

Nguyễn Thị Bích Ngà

A-Sydney

78

153

Nguyễn Thị Bích Ngọc

V-Việt Nam

78

154

Nguyễn Thị Bích Thu

A-Sydney

79

155

Nguyễn Thị Cẩm Vân

U-CA

68

156

Nguyễn Thị Cúc Hoa

V-Vietnam

67

157

Nguyễn Thị Dậu

A-GL NSW

65

158

Nguyễn Thị Dưỡng

A-GL NSW

71

159

Nguyễn Thị Duyên

V-Việt Nam

79

160

Nguyễn Thị Hạnh

A-Sydney

67

161

Nguyễn Thị Hiền

U-TX

68

162

Nguyễn Thị Hoa

V-Việt Nam

77

163

Nguyễn Thị Hồng

V-Vietnam

72

164

Nguyễn Thị Hồng

A-Sydney

73

165

Nguyễn Thị Hồng

V-Việt Nam

82

166

Nguyễn Thị Hồng Yến

A-Melbourne

79

167

Nguyễn Thị Hương Duyên

A-Sydney

77

168

Nguyễn Thị Khánh Thọ

A-Melbourne

69

169

Nguyễn Thị Kiêm

A-Sydney

62

170

Nguyễn Thị Kiêm Loan

A-Melbourne

70

171

Nguyễn Thị Kim

V-Vietnam

65

172

Nguyễn Thị Kim Hạnh

A-Brisbane

68

173

Nguyễn Thị Kim Phụng

V-Việt Nam

60

174

Nguyễn Thị Kim Thoa

V-Vietnam

66

175

Nguyễn Thị Kim Vân

A-Melbourne

73

176

Nguyễn Thị Loan

A-Melbourne

68

177

Nguyễn Thị Minh

U-Seattle USA

73

178

Nguyễn Thị Minh Phương

V-Vietnam

75

179

Nguyễn Thị Minh Thanh

V-Việt Nam

74

180

Nguyễn Thị Mỹ

A-GL NSW

73
Click để xem tiếp theo


Trở lại từ đầuSydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.