Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Du Lịch New Zealand


Du lịch New Zealand (Tân Tây Lan)

 

Chương trình du lịch hậu Đại Hội không bao gồm New Zealand, một quốc gia với nhiều thắng cảnh cách đẹp. New Zealand cách Sydney 3 giờ đường bay hay 3 ngày đường biển. Nếu quý vị có thời gian sau phần 3 của chương trình du lịch hậu Đại Hội và muốn viếng New Zealand, có thể có những chọn lựa sau đây:

 

1.    Chuyến đi đường biển 14 ngày của Princess Cruise, khởi hành từ Sydney chiều ngày 7 tháng 10, 2013, chi tiết như sau:

      Cruise New Zealand - 14 ngày - khởi hành Sydney 7 tháng 10 -2013

 

2.    Các chuyến đi đường bộ theo chỉ dẫn của các website sau:

http://www.tourism.net.nz/

http://www.newzealand.com/au/

 

3.    Công ty du lịch với tours đi đường bộ ở New Zealand: Travelmarvel

Các chuyến du lịch đường bộ New Zealand

 

Ban Du Lịch ĐHGLTG 2013 sẽ không đảm nhiệm các chuyến du lịch New Zealand. Quý vị cần liên lạc công ty du lịch tại địa phương cư ngụ để biết thêm chi tiết về du lịch New Zealand. Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.