Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

TIỀN ĐẠI HỘI


Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI, 2013     Trăm Năm Áo Tím - Gia Long
Sydney, NSW, Úc Châu


DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ VI, 2013

  

TIỀN ĐẠI HỘI

Thứ Sáu, 20 tháng 9 năm 2013, 10:00 sáng - 2:00 giờ trưa

Liberty Palace, lầu 2, 256 Chapel Road South, Bankstown, NSW 2200 • Gặp gỡ thầy cô, bạn cũ
 • Phát hành Đặc San “Trăm Năm Áo Tím – Gia Long”
 • Bán quà lưu niệm Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI
 • Phân phối vé Đại Hội và Du Lịch cho những người chưa nhận vé
 • Giới thiệu các phái đoàn Gia Long thế giới tham dự Đại Hội
 • Ăn trưa
 • Đề cử địa điểm Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VII, 2015
 • Chụp hình lưu niệm với thầy cô, bạn cũ và theo khóa học
 • Giá vé: $30 (Úc kim)                                                                                                                

Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


 • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


 • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


 • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


 • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.